Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Lot Procedure subject Beneficiary Submitted offers count Actions
03.06.2020 11.05.2020 Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) Избор на изпълнител за Реконструкция и модернизация на стопанството и Изграждане на място за отдих (8280 лв. част от офертата за СМР) "Корс фиш" ЕООД 0 Preview
04.06.2020 28.05.2020 Професионално обучение по специалност "Търговия" Провеждане на обучениe за професионална квалификация на заети лица във фирма „КАИСА 2003“ ЕООД КАИСА 2003 ЕООД 0 Preview
04.06.2020 28.05.2020 Обучение по специалност "Търговия" Провеждане на обучениe за професионална квалификация на заети лица във фирма „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ ООД КАИСА 2003 ЕООД 0 Preview
04.06.2020 28.05.2020 Обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" и 1 бр. "Абкант машина" КУПРО-ЕМАЙЛ ЕООД 0 Preview
04.06.2020 28.05.2020 Обособена позиция 2: Доставка на 1 бр. "Абкант машина" Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. "Машина за лазерно рязане" и 1 бр. "Абкант машина" КУПРО-ЕМАЙЛ ЕООД 0 Preview
04.06.2020 27.05.2020 Избор на изпълнител за предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2 -Английски език – 3 нива Избор на изпълнител за предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2 -Английски език – 3 нива Академис ЕООД 0 Preview
04.06.2020 26.05.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експолоатация на линия за асемблиране на печатни платки Доставка, монтаж и въвеждане в експолоатация на линия за асемблиране на печатни платки Завод за телефонна апаратура АД 0 Preview
04.06.2020 27.05.2020 Обособена позиция 3-симулатор - 1 бр. Доставка на ДМА по Обособени позиции: Обособена позиция 3-симулатор - 1 бр. МОБИЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МЛАДИ ВОДАЧИ – КАРАНДИЛА ЕООД 0 Preview
04.06.2020 27.05.2020 Доставка и пускане в експлоатация на Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция , Y – ос и втори шпиндел - 1бр. и Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция - 1бр. Доставка и пускане в експлоатация на Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция , Y – ос и втори шпиндел - 1бр. и Хоризонтален струг с удължено тяло, фрезова функция - 1бр. „ХОКМАШ” ООД 0 Preview
05.06.2020 26.05.2020 Доставка на мобилен контейнер за отдих и оборудване към него Осигуряване на социални придобивки за работещите; Закупуване на мобилни контейнери за отдих на работниците в строителните обекти Глобалстрой 69 ЕООД 0 Preview
05.06.2020 26.05.2020 Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средстава Закупуване на ЛПС и специално работно облекло Глобалстрой 69 ЕООД 1 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Закупуване на дългатраени материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. М Продакшънс ЕООД 0 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. Закупуване на дългатраени материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Настолен компютър - 1 бр.; Преносим дисков масив - 1 бр. Обособена позиция 2: Аудио миксер/рекордер - 1 бр; Видеоглава - 1 бр.; Гъвкав диоден панел - 1 бр.; Видеостатив крака - 1 бр.; Сенник за обективи - 1 бр.; Професионална камера - 1 бр.; Професионални мониторни слушалки - 1 бр.; Кондензаторен микрофон - 1 бр.; Ветробран - 1 бр.; Обектив 1 - 1 бр.; Обектив 2 - 1 бр.; Обектив 3 - 1 бр.; Обектив 4 - 1 бр.; Обектив 5 - 1 бр.; Карбонов държач за микрофон - 1 бр.; Следящ фокус - 1 бр.; Диоден RGB панел - 1 бр.; Обектив 6 - 1 бр.; SD карта памет - 1 бр.; Монитор за камера - 1 бр.; Чанта за аудиооборудване - 1 бр.; Безжичен микрофон тип брошка - 2 бр. М Продакшънс ЕООД 0 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Закупуване на Автоматизирана система за зареждане и сваляне на ламарина Закупуване на Автоматизирана система за зареждане и сваляне на ламарина - 1 брой ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД 0 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Закупуване на Oбработващ център - 1 брой Закупуване на Oбработващ център - 1 брой и Трикоординатна измервателна машина - 1 брой ЙОТОВ ООД 0 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Закупуване на Трикоординатна измервателна машина - 1 брой Закупуване на Oбработващ център - 1 брой и Трикоординатна измервателна машина - 1 брой ЙОТОВ ООД 0 Preview
05.06.2020 28.05.2020 Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини за обработка на камък Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини за обработка на камък . РОДОПАСТРОЙ ООД 0 Preview
05.06.2020 28.05.2020 Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на Универсален център с ЦПУ за прътоподаване – 1 брой Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи, както следва: 1 брой Универсален център с ЦПУ за прътоподаване и 1 брой Вертикален център за фрезоване. БЛИК - 99 ЕООД 0 Preview
05.06.2020 28.05.2020 Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на Вертикален център за фрезоване – 1 брой Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи, както следва: 1 брой Универсален център с ЦПУ за прътоподаване и 1 брой Вертикален център за фрезоване. БЛИК - 99 ЕООД 0 Preview
05.06.2020 29.05.2020 Обособена позиция 1: ДМА 1 -Лаборантен апарат (спектрометър) - 1 брой Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД 0 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021