Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Lot Procedure subject Beneficiary Submitted offers count Actions
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „РС” -1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Автоматизиран стенд „Термо” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Система „Статистическа обработка” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Система „Терминали” - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Клъстер стенд „Заряд - разряд” – 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Рабтона станция /Workstation System/ - 1 бр. Избор на изпълнител за доставка на ДМА „Силоел“ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 3Д Лазерен скенер - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Безпилотна фотограметрична система - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 Работна станция - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Preview
02.06.2020 25.05.2020 3Д Стерео монитор - 1 брой Избор на изпълнител за доставка на ДМА АРХИНЕТ ООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1: Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли - 1 бр. на стойност 120 871.00 лв. без ДДС; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли - 1 бр. на стойност 120 871.00 лв. без ДДС; Обособена позиция 2: Машина за леене под налягане - 1 бр. на стойност 361 829.00 лв. без ДДС.; Обособена позиция 3: Електрическа пещ за топене на метал - 1 бр. на стойност 30 666.00 лв. без ДДС; БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД 1 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2: Машина за леене под налягане - 1 бр. на стойност 361 829.00 лв. без ДДС.; Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли - 1 бр. на стойност 120 871.00 лв. без ДДС; Обособена позиция 2: Машина за леене под налягане - 1 бр. на стойност 361 829.00 лв. без ДДС.; Обособена позиция 3: Електрическа пещ за топене на метал - 1 бр. на стойност 30 666.00 лв. без ДДС; БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД 1 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 3: Електрическа пещ за топене на метал - 1 бр. на стойност 30 666.00 лв. без ДДС Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване за идукционно закаляване на оси, валове и други детайли - 1 бр. на стойност 120 871.00 лв. без ДДС; Обособена позиция 2: Машина за леене под налягане - 1 бр. на стойност 361 829.00 лв. без ДДС.; Обособена позиция 3: Електрическа пещ за топене на метал - 1 бр. на стойност 30 666.00 лв. без ДДС; БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД 1 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Доставка на дизелови трифазни генератори Доставка на дизелови трифазни генератори ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН АД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 1 - Двуглав циркуляр за дискове Ø 450, автоматичен -1 бр., Маса за монтаж на обков -1 бр., Голяма копир фреза /3 двигателя/ -1 бр., Голяма челна фреза /2 фрезера/ -1 бр., Фреза за стъклодържатели -1 бр., Дигитален ролков път -1 бр. Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи (ДМА): Обособена позиция 1 - Двуглав циркуляр за дискове Ø 450, автоматичен -1 бр., Маса за монтаж на обков -1 бр., Голяма копир фреза /3 двигателя/ -1 бр., Голяма челна фреза /2 фрезера/ -1 бр., Фреза за стъклодържатели -1 бр., Дигитален ролков път -1 бр. Обособена позиция 2 - Дизелов генератор -1 бр. ГОЛДИ - ПЛАСТ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Обособена позиция 2 - Дизелов генератор -1 бр. Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи (ДМА): Обособена позиция 1 - Двуглав циркуляр за дискове Ø 450, автоматичен -1 бр., Маса за монтаж на обков -1 бр., Голяма копир фреза /3 двигателя/ -1 бр., Голяма челна фреза /2 фрезера/ -1 бр., Фреза за стъклодържатели -1 бр., Дигитален ролков път -1 бр. Обособена позиция 2 - Дизелов генератор -1 бр. ГОЛДИ - ПЛАСТ ЕООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Комплекс за хидробластиране - 1 бр. „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Комплекс за дробеструене - 1 бр „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр. „Доставка на комплекс за хидробластиране - 1 бр., комплекс за дробеструене - 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички - 1 бр.” ЗКИ-ВОЛТА ООД 0 Preview
02.06.2020 26.05.2020 Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД “Организиране и провеждане на специфично обучение за служителите на "ИЛЕА-М" ЕООД“ "ИЛЕА-М" ЕООД 0 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021