Преглед на новина

Заглавие:

Срещи с ИСУН

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН,

Последните години бяха изпълнени с големи предизвикателства и някои от тях ни попречиха да организираме присъствени събития. Тази година обаче сме решили да променим това с нашата най-нова инициатива „Срещи с ИСУН“. Планираме да организираме регионални срещи, на които заедно с Вас, да обсъдим новите функционалности на системата и затрудненията, които срещате и да помислим какво още можем да подoбрим в ИСУН, за да отговорим на Вашите очаквания. Надяваме се с помощта на инициативата да създадем мрежи от активни потребители на ИСУН, с които да продължим заедно да подобряваме не само системата, но и процесите при управление на европейските фондове. Участието в „Срещи с ИСУН“ е напълно безплатно, а темите, които ще разгледаме, ще бъдат съобразени с Вашите отговори на посочената по-долу анкета и с актуалните нововъведения в ИСУН.

Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече.

Можете да откриете Анкетата на посочения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ6vKLSNPFuN1EqJc59eIoUO8yvAHgZflL6JM1Gyeo_lnPzA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

До скоро!

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 02.04.2024 г.

Валидно до: 14.04.2024 г.

Aвтор: Екип ИСУН

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.