Преглед на новина

Заглавие:

Оптимизация в модула за отчитане на ИСУН 2020

Съдържание:

В секция „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ е увеличен максималният брой на договорите с изпълнители, които могат да бъдат въведени на 250, както и максималният брой на процедури за избор на изпълнител на 200, с което очакваме системата да отговори на изискванията при отчитане.

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас и екипа по поддръжа на следния адрес: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 14.10.2020 г.

Валидно до: 15.11.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.