Преглед на новина

Заглавие:

Честит ден на Съединението!

Съдържание:

Честит празник, приятели!

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е едно от най-паметните, смели и достойни действия на младата тогава Българска държава и на целия народ. Събитията преди 135 години показват, че когато народът е единен, когато всеки от нас работи за общото благо, когато си помагаме, когато има повече "Ние" и по-малко "Аз", можем да постигнем всичко.

Честит ден на Съединението!

Екип "ИСУН 2020"

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 06.09.2020 г.

Валидно до: 08.09.2020 г.

Aвтор: Екип "ИСУН 2020"

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.