Преглед на новина

Заглавие:

Актуализация на указанията за подписване

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Поради актуализация на алгоритмите за подписване с КЕП на една от фирмите за предоставяне на удостоверителни услуги (B-trust), актуализирахме указанията, които предоставяме на кандидатите в частта със стъпките за подписване и подаване на проектно предложение, както и за подписване и подаване на отговор на въпрос до оценителната комисия.

Обновеното ръководство можете да откриете в секция "Помощ" на ИСУН, както и като прикачен документ в настоящата новина.

Екип ИСУН 2020

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Валидно до: 13.03.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Прикачени файлове:

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.