Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFPR002-1.007 - Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър на научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука

Целта н да се надградят функционалностите на Регистър на научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука и да създаде платформа за сътрудничеството между висшите училища, изследователските организации и бизнеса.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.11.2023 г. 16:30 ч.

Краен срок: 08.12.2023 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: https://www.mig.government.bg/programa-nauchni-izsledvaniya-inovaczii-i-digitalizacziya-za-inteligentna-transformacziya/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.