Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Покривна машина – 3-иглова 5-конечна покривна Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Преса за трансферен печат - работно поле – 60 х 40 см. Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Гладачна маса с вграден парогенератор и една ютия Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Дискова ножица - 100 мм, заточващ механизъм Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
01.04.2020 портална машина за плазмено рязане-1 бр Закупуване и доставяне на технологично оборудване, състоящо се от следните обособени позиции: ОП1 - портална машина за плазмено рязане -1 бр. ОП 2 - импулсен инверторен заваръчен апарат- 1 бр. ТС ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.