Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Кроялна маса - ш 1800 мм/ д 2000 мм/ в 900 мм Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Електронна високоскоростна шевна система за изработка на илици Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Многофункционална шевна машина Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Едноиглова права машина за леки до средно тежки материи Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
07.04.2020 Закупуване на специализирано шивашко оборудване - Четири конечен оверлог - механичен 2-иглов, 4-конечен оверлог Закупуване на ДМА - специализирано шивашко оборудване "Гамма Кампани" ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.