Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Обособена позиция Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
01.04.2020 импулсен инверторен заваръчен апарат- 1 бр. Закупуване и доставяне на технологично оборудване, състоящо се от следните обособени позиции: ОП1 - портална машина за плазмено рязане -1 бр. ОП 2 - импулсен инверторен заваръчен апарат- 1 бр. ТС ЕООД Преглед
02.04.2020 Обособена позиция 1: Плосъка четирииглова двойно покривна машина; Елекртонно контролирана понт машина; Автомат за рязане на ластик Закупуване и доставка на машини и оборудванe по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Плосъка четирииглова двойно покривна машина Електронно контролирана понт машина Автомат за рязане на ластик Обособена позиция 2: Дигитален принтер за печат върху текстил ХАЙ ТЕКС - Р ЕООД Преглед
02.04.2020 Обособена позиция 2: Дигитален принтер за печат върху текстил Закупуване и доставка на машини и оборудванe по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Плосъка четирииглова двойно покривна машина Електронно контролирана понт машина Автомат за рязане на ластик Обособена позиция 2: Дигитален принтер за печат върху текстил ХАЙ ТЕКС - Р ЕООД Преглед
06.04.2020 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Шприц машина със затварящо усилие от 90 тона - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Шприц машина със затварящо усилие от 90 тона - 1 бр. БОРИМА АД Преглед
07.04.2020 1. Машина за лазерно рязане със CNC - 1 бр. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини с обособени позиции: 1. Машина за лазерно рязане със CNC - 1 бр. 2. Обработващ център със CNC - 1 бр. 3. Хидравличен абкант с NC управление - 1 бр. КМС ИНЖИНЕРИНГ ООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.