Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР"
Булстат
176342438
Наемане на плавателен съд и специализирана техника за картографиране на инвазивни чужди видове, включително дейности по проучвания  за предотвратяване и контрол на разпространението на инвазивни чужди видове
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
55 200.00
25.03.2020
15.04.2020
Наемане на плавателен съд и специализирана техника за картографиране на инвазивни чужди видове, включително дейности по проучвания за предотвратяване и контрол на разпространението на инвазивни чужди видове
Наемане на плавателен съд и специализирана техника за картографиране на инвазивни чужди видове, включително дейности по проучвания за предотвратяване и контрол на разпространението на инвазивни чужди видове
Да
Не
Описание Файл
Публична покана

1_Publichna_pokana (1).pdf

Свали
Оферта ПМС 160

2.Oferta_PMS 160.doc

Свали
Изисквания оферти

3.Iziskvania_oferti_PMS 160.pdf

Свали
Техническа спецификация

4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

Свали
Декларация ЗУСЕСИФ

5.Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.doc

Свали
Декларация ЕИК

6.Декларация ЕИК (1).doc

Свали
Декларация подизпълнител

7,Декларация подизпълнител.docx

Свали
Проект на договор

8. Proekt_dogovor.pdf

Свали
Методика

9.Metodika.pdf

Свали
Общи условия

10. Obshti uslovia DBFP.pdf

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.